21 Kasım 2012 Çarşamba

13 000 YILLIK TÜRK YURDU ANADOLU

ANKARA’NIN TAŞI VE
13 000 YILLIK TÜRK YURDU 
ANADOLU
HALÛK TARCAN
Atam, sen,
Biz Türkler Orta Asya’daki ki büyük bir içdenizin kenarında doğduk o bizim Anayurdumuzdur,.
Sonra o denizin kurumasıyla dünyanın dört bucağına dağıldık dedin…
Senin kuşağın Türk tarihini böyle öğrendi…
Bunu sen bulmuştun…
Araştırsınlar diye Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’ni kurdun. Ama 10 Kasım 1938, dokuzu altı geçe, O denizi kuruttular, dünyayı Türk yaptı dediler…
Sana inanmadılar…
Batı’ya Türk Tarihini öğrensinler diye gönderdiklerin sana ihanet ettiler…
Türkçe bilmeyenlerin yazdıklarına biat ettiler, üstüne tüy kondurmadılar.
Fakat bir Uygurlu çıktı, orada beş içdeniz vardı dedi ve saydı:
Uçuğıltır köl, Om-Oğ, Obıl uçı, Uçuğuy köl, Oğ-Ur…
İnanamadılar
Sen,
Orta Asya, Anavatan,
Anadolu, ikinci vatan,
Girit, üçüncü vatandır dedin…
Dinlemediler bile!..
Batılı bunu kabul etmez, Batı doğru söyler, söylediği doğrudur…
Bize, Batı’nın “okey”i gerektir dediler!..
Uygurlu, Orta Asya’da kaya resimleri, yazı var, atalarımız yazıyı buldu dedi…
VE yazıları okudu…
Alay ettiler…
Ama tersini ispat edemediler…
Çünkü Türkçe bilmiyorlardı!.
Anadolu’da kaya resmi, Yazı var dedi…
Bunlar M.Ö. on üç bini (13.000) gösteriyor,
Atalarımız Doğu Anadolu’ya bu tarihte ayakbastı dedi…
Yazıları okudu… 
Sinirlendiler, hayaldir bu…
Biz, Anadolu’ya 1071’de geldik Batı öyle söylüyor, dediler
Okunamayan Girit yazısını okudu…
Atalarımız yazmışlardı dedi, ayni adam, senin gerçeği keşfetmiş olduğunu ispat etti… Hiç renk vermediler.
Derken, Ankara’nın Güdül Salihli köylüsünden Cemil Söylemezoğlu haykırdı... Heyyyy…
Güdüllüler uyanan…
Biz Anadolu’da beş bin yıldan beri varız… 
Bunu servet Somuncuoğlu duydu, ekip kurdu, gittiler, gördüler
Kaya resimleri ve yazıları keşfettiler…
Tam beş bin Kaya resmi ve yazı…
Ama, Atalarımızın Türkçelerini bilmediklerinden okuyamadılar…
Okuyana – Batılı olmadığı için – başvurmadılar. Bir Göktürk yazısı tutturmuşlar gidiyorlar…
Harfler Orhun’daki yazıların ayni imiş…
Orhun öncesini bilmediklerinden orada kaldılar….
Daha çok bekleyecekler…
Çünkü, Damgaları,  harf sandılar…
A,B diye okudular, AT, ÖK diye okuyacaklarına…
Orhun’dan önce, Açıktaş, Uluğ-kem, Işub-Oq, Uw-On Etrüsk, İskit, yazılarının Varlığına sırtarını dönmüşler…
En son yazı, Orhun’a takılıp kalmışlar, Onu ilk sanıyorlar…
Zaten, Batı dillerini çok iyi biliyorlar, ama, Kırgızca, Yakut, Uygurca , kısacası Orta Asya Türkçeleri onların yabancı dilleri gibi…
Fakat,
Sezar’ın Hakkını Sezar’ a verelim...
Nihayet; Türk Tarihinin yeniden yazılması gerektiğini kabul ettiler..
Yıl 2011…
Biz bunu 1988’de söylemiştik.
Atam, sen ne diyordun,
Biz Anadolu’da en aşağı beşbin yıl önce varız..
Yıl 1930 idi.
Bunu arasınlar diye Türk Tarih Tetkik Cem’iyeti kurulmuştu…
Ama o cemiyet, Türk Tarih Kurumu, Sana inanmadı….
Türkçe bilmeyen , nalıncı keseri Batılının kalem aldığı Tarihi kabul etti…
Batı kalemi, Türk Tarihini değil, Batı çıkarları tarihini yazdı..Sevr’e yol gösterdi,
Binyetmişbiri, kabul ettirdi.
Sen ne diyordun,
Behemahâl (zaman kaybetmeden) Türk tarihi yazılmalıdır..
Biz beş bin yıldır Anadolu’dayız…
10 kasım saat dokuzu altı geçe sözünü dinlemez oldular…
Kemikleştiler
Atam, artık rahat uyu…
Söylediklerin doğru çıktı…
Hem de daha fazlasıyla…
Beşbin değil, onüçbinden beri Anadolu’dayız…
Dediğin gibi, Anayurttan dünyanın dört bucağına gittiler, Yazıları ve yazıların içeriğini Ata kültürünü öğrettiler, Dip kültürü oluşturdular…
Artık, Ok yaydan çıkmıştır…”Türk Gerçeği” ortadadır.
Ruhun Şad olsun ATAM…
Ebedî uykunu artık  rahat uyu…
Türk’lüğünü inkâr edenler seni rahat bırakırlarsa?..
Halûk Tarcan,, 10 Kasım 2012
***
Not. Kaya resmi ve yazıt, Sermet Somuncuoğlu’nun izniyle, son çıkan “Damgaları Göçü” , Ankara, Güdül kaya resimleri adlı kitabından alınmıştır…
(AC YAPI’nın bir kültür hizmetidir)
***
Teşekkürler, çok iyi tertiplemişsiniz, Ama, bana değil, dağları, taşları, mağaraları , bakırları, demirleri,camları, derileri yazıtlarıyla dolduran…Biz, tarihten önce vardık  Tarihten sonra da varız diyen Ön- Atalarımıza  teşekkür edin…Onları, tanıyın, tanıtın , yayın artık başını eğik olmasın, kendinize güvenin, çalışın , öğünün…
H.T. [HALÛK TARCAN, 22 Kasım 2012, Perşembe] 
***

Original Message --From: lale gurman
Sent: Friday, November 23, 2012 5:05 PM // Subject: 
SAYIN HALÛK TARCAN'DAN OKURLARINA..
ÖZEL....
***
Sayın okurlarıma 2012’de 4 cilt olarak basılmış ve satışa arz edilmiş kitaplarımı tanıtırım… 
Saygılarla… Haluk Tarcan
Ön-Türk Kültürü..
Türk Kültürü ve TürkTarihi doğduğu yerde, Orta Asya’da ve Doğduğu Dilde, Türkçe ‘de aranır ve araştırılır.
Resmî Tarih Batılılar tarafından, Batılı çıkarlarına göre ve genelde tercüme yoluyla araştırılmış ve yazılmıştır; eksiktir, yanlıdır ve kökenden mahrumdur.
Tarihimizin yeniden yazılması gereğini 1980’de ileri sürmüştük. Bu fikir 2012’de kabul gördü.
Ön-Türk Kültürü çalışmalarımızın ırk, kan ve kafatasçılıkla ilgisi yoktur; O, kafatasının dışıyla değil, içindeki beynin içeriğindeki elle tutulmaz, gözle görülmez olan kültürü; Ön-Ata kültürünü inceler.

Kitap 1: Saymalıtaş, Evrensel Uygarlıkların Çatısı: Milyon yıldaki Qara-Tau kültüründen
(-14binde) Ön-Türk Kültürü’nün doğuşu, TEKERLEĞİN icadı, geyik, at, köpeğin evcilleştirilmesi…tekerlekli sabanla ziraat,  ruhlar âlemi, Kaya resimleri, damgalar, yazının  burada–olası- icadı,  mezar/tapınaklar, Ön-Türk yazı ve kültürününAvrupa’dan, Kanada ve Amerika’ya yayılışı…Orta Asya kişisi nereden geldi?,  Ön-Türk Devletleri,  Doğu Asya, Çin, Kore, Japonya, Baktriyan, Uşunguy, Quşhan  devletleri, Kaybolmuş Kıtâ UM(Mu), Atlantis, Piramitler, Mumyalar...

Kitap 2: Dünya Tarihini Değiştiren Ön-Türk Kültürü . Qara-Tau kültürü (milyon yıl), Gök, Güneş, Ateş kültleri, tek Tanrı kavramı, YAZI’nın icadı,  Hıristiyanlığın doğuşu,  Türkçe ilk dil, oququ-pultlar, Hint-Avrupa dilleri teorisinin iflâsı, İlk devletler,  Bir- Oy Bïl, At-Oy Bïl, Türük Bïl, göçler vb…

Kitap 3: Anadolu’nun Esas Sahipleri Ön-Türkler : Anadolu’ya -13bindeyazı sahibi olarak Doğu’dan, 6binde ise Trakya üzerinden giriş, tüm Anadolu’yu kaplayan kaya resimleri ve yazıtlar, Ahtamar adası,  Trabzon, Uw-On’lar, İlk Ön-Türk devleti “Oy-Urum Atın”, Bizans, Astan-Bolıq, Troya, Limni, Likya, Zümran(İzmir), Batı Anadolu, Beyce Sultan, Midas,  Beldibi, Side, Kıbrıs, Urartular, Hurlar, İskitler, Hattiler, Hititler, Maitanni’ler, vb... Ön-Türkçe’nin  etki alanı, okunamamış (hâlen okunmuştur) olan Girit yazıtları, Göbekli Tepe heyecanı...

Kitap 4:  Kökenindeki Ön-Türk Kültürünü Bilmeyen Batı: QARA- TAU Kültürü, Tanrı’ya aşma, göçmen/ göçebe ayırımı, vb… Fransa, Portekiz mağaraları,Fenike yazısının kökeni, Qamunlar ( İtalyan Alpleri), İsviçre, Avusturya, Etrüskler,  “Lâtin alfabesi Etrüsk alfabesidir”, Roma’nın kuruluşu, seçim,Demokrasi, egemenlik ulusundur,
Yuğ-sen/ Roma hukuku, pusulanın icadı, Greko Romen güreş, doktorluk, Roma’nın Etrüsksüzleştirilmesi, Glozel (Oduq Ël), Basqlar, İskandinavya, Makedonya, Ök-Ërikler (Grekler), Pelaçlar, İngiltere, İrlanda, bitirirken, Batıya acıyınız… 
Kitaplar 4 cilt hâlindedir: 4 ciltlik  takım olarak ya da tek, tek ciltlerhâlinde istenebilir..
Sadece tarafımdan dağıtılmaktadır, kitapçılarda bulunmaz, adres ve telefonum aşağıdadır.
TEL: 0212 356 30 11      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder