18 Ocak 2011 Salı

Haluk TARCAN; "İŞTE KIBRIS, MİLLİ DAVA VE 'YAVRU VATAN' GERÇEĞİ"

 
"ALAŞYA (Batı merkezli dünya tarihine göre göre) KIBRIS'ın, bilinmeyen, daha çok da bilinmek istenmeyen tarihi... Okuyunuz, okutunuz ve lütfen dağıtınız. Saygılarla, Halûk Tarcan"
Başbakan (KIBRIS konusunda Merkel'e) ne demişti?..
İşte "KIBRIS" Gerçeği
            Türkler,i geçimsizlikle suçlayan sn.Angela Merkel’e Başbakanımız “ tarihi öğrensin” demişti…sayın Schröder de, Merkel’in “Tarih öğrenmesine gerek yok” diye cevap vermişti...
Tarihi öğrenmelerine her ikisinin de ihtiyacı vardır…Hem de nasıl, Tüm batılılarla birlikte?.
Tarihe, Önce insanlık açısından bakalım: Tüm Hristiyan dünyası, Noel bayramıyla sabahlara kadara eğlenirlerken Makarios’çular, fırsattan istifade, Türkleri yok etmek için – geleneksel çabaları çerçevesinde katliama giriştiler ve önce 3 çocuğu evlerinin banyo odasına kadar kovalayıp, banyo küvetinde katlettiler. Sonra da, kuzey Kıbrıs’da Türk katliamına devam ettiler ve de Katliamlara karşı çok hassas olan (?) Batıdan, alkışlar sessiz olduğu için, hiç ses çıkmadı.
Jeoloji’ye bakalım : 
Kıbrıs adası, Anadolu’nun, İskenderun körfezinden kopmuş olan bir parçasıdır, Anadolu’ya 60km. Yunanistan’a , 600km. uzaklıktadır.
Adanın tarihi adı -Merkel-Schröder ikilisi, bunu çok iyi bilmeliler- ALAŞ/ya’dır.  
Bu ad, Kazak, Kırgız, Tatarca’da ülke, ulus anlamını verir; Teleutlarda, büyücünün tılsımlı sözüdür.  
Orta Asya Türk tarihinde bir ALAŞ HAN vardır, (6/12) y.yıllar arasında ALTI ALAŞ devletini kurmuştur; Bunun öteki adı DEŞT- KIPÇAK’tır: Urartu- iskit Konfederasyonu. (K.Mirşan)… 
Kazaklar 1917’ihtilâlinden sonra ALAŞ ORDA devletini kurmuşlar. Sovyetler 1919’da bu devlete son vermişlerdir. (Hasan Oraltay, ALAŞ,Türkistan Türklerinin Millî İstiklâl parolası Türkeli y. 1973) 
Kıbrıs’ın ilk adı ALAŞ’YA , ALAŞ ülkesi demektir; 
Bu adı, "1956 Gallimard baskılı, İncil Cilt I’in, incien Testament (Ahd-i atık)'in 31’nci sahifesinde okuruz.  
Kıbrıs’a, ALAŞYA adını verenler, adaya İ.Ö.1400’de ayak basmışlardır. (H.Oraltay).  
Yunan tarihçileri adanın tarihî sahiplerı olduklarını iddia etmek için,Yunan öncesinde adaya ilk ayak basanların   İ.Ö. 56 tarihinde MiNOEN’ler olduğunu hasır altı ederler (G.Ville, Petit Larousse 1996) 
Tarihte adaya ilk ayak basanlar, Yunanlı arkeolog, Lefkoşa müzesi müdürü P. Dikaos’un bilimsel araştırmalarına göre: İ.Ö.6.000’de Anadolu’dan gelenlerdir.(P. Demargne, Naissance de l’Art Grec,Gallimard, 1964 Paris). P. Demarge devam eder : Kıbrıs der, Kökenini, Orta Asya’dan (yani Türkistan’dan) alan Anadolu Kültürünün devamı olduğunu gösterir.  
Araştımacı Halûk Berkmen Paris’ten gönderdiği mektupta E. Doblhoffer’in Voices of Stons adlı kitabın 231’inci sahifesinde “Kıbrıs dilinin ne Yunan’ca, e ne Semitik ve ne de Mısırca olduğu (yani olmadığı) anlaşılmıştır diye yazar… Kıbrıs alfabesinin Yunanca olduğu iddiasına rağmen, bu alfabeyle hiç bir Yunanca metin çözülememiştir.  Ayni kitabın 236’ncı sahifesinde verilen Kıbrıs alfabesinde harf zannedilen şekiller, damgadırlar ve bunlardan 25’i doğrudan Ön-Türkçedirler.  
Buraya kadar verdiğimiz bilgiler Kıbrıs’ın köken kültürünün Ön-Türk olduğunu ispatlamaktadırlar. 
İş bununla da kalmıyor :  
Yunanlılar, Afrodit’in Yunan Mitolojisine ait olduğuna tüm dünyayı inandırmışlar ve kendine özgü bir kültürle tarihi ayak basamamış olan Batı, kökenini Yunan kültüründe bulduğu için Afrodit’in Yunanlı olduğunu, GÖZ GÖRE GÖRE kabul etmiştir.  
İşin bilimsel yönü şudur:Aşk tanrıçası, Afrodit değil, KIBRISLI AMATHİOS’tur. 
Bu adın Yunanca anlamı verilememektedir… Her ne kadar çok sayıda yakıştırmalar ileri sürülüyorsa da, Ortada AM+ATA+OS vardır. İki harften oluşan ilk hece, SEVGİ demektir. Lâtince ve İtalyanca’da AMARE; sevmek, AMORE aşk kelimelerin kökünü oluşturur ; Etrüskler tarafından İtalya’ya götürülmüşlerdir. 
ATA, anlamını söylemenin gereği yok…OS ise YÜCE demektir. 
Sonuçta ortaya, YÜCE SEVGİ ATASI çıkar.. 
Yunancaya uydurmak için ATA’nın son (A) sı kaldırılmış yerine (Hİ) konmuştur. 
Demek ki, Büyük Fransız araştırmacı Pierre Demargne ve Lefkoşa Müze müdürü Dikaios’un Anadolu ve Orta Asya kökenden söz etmesi doğrudur.  
Şimdilik bu kadar diyeceğiz ; Daha, üzerinde durulacak olan RUM kavramı ve HRİSTİYAN ORTODOKS kültürü vardır.  
Sayın Angela Merkel ve sayın Schröder’i hayâl kırıklığına uğrattığım için nezaketen özür dilerim.. 
Aslında, YETER ARTIK, Batı merkezli Türk tarihini yutmuyoruz demek isterim…
Türk ülkelerini yeterince kana buladınız… 
Kıbrıs alfabesindeki 25 Ön-Türkçe damgadır.  
Halûk Tarcan Bilimsel araştırmacı(CNRS-Paris)  
Mecidiyeköy 13/01/2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder